Kurumumuz ZEHRA ŞAHİN tarafından 1997 yılında Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olarak Samsun Elli altılarda Özel Sevgi Seli Rehabilitasyon Merkezi olarak açılmıştır. 2000 yılında Derebahçe Mahallesinde kendi binamızı yaparak 2004 yılına kadar rehabilitasyon merkezi olarak çalıştık.

    2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Sevgi Seli Özel Eğitim Okulu olarak eğitime devam ettik. 2013 yılında okul programını kapatarak Özel Sevgi Seli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak eğitime devam ediyoruz.
Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitimi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimizde destek eğitime devam eden zihinsel yetersizliği olan bireylerin...
Back
Next
Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitimi Bedensel engelli bireylerin var olan kaba ve ince motor becerilerini artırmak, belirli bir düzeyde tutmak ve kullandığı tüm ortopedik araç ve gereçlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için eğitimin...
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitimi Bireylerin erken çocukluk döneminden başlayarak yetişkinlik dönemindeki iş ve mesleki eğitim programları da dâhil olmak üzere yaşam boyu süren kaliteli ve nitelikli bir özel eğitim hizmeti almaları...
Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitimi Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin gelişim özellikleri ve özür dereceleri
dikkate alınarak bilgiyi işlemleme, analitik düşünme, okuma-yazma ve matematikle
ilgili temel becerilerinin geliştirilmesi amacı ile...
İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitimi Bireyin hayat boyu
kullanabileceği dinleme,
konuşma, dil, iletişim, okuma yazma ve matematik becerilerini
kazanmaları, bu becerileri kullanarak sosyal hayata
etkin katılım sağlamaları amacıyla...
©Özel Sevgiseli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Web dizayn Ahmet Bayrak
Anasayfa
Bize Ulaşın
Kullanım Şartları
Tel: 362-236-0408